Cart

About

Lịch sử phát triển

Tháng 12/1999 – Thành lập Cơ sở Cơ khí MINH THÀNH với:
· 3 nhân viên.
· 3 máy công cụ.
· Lĩnh vực hoạt động: gia công chi tiết máy.
Tháng 4/2004 – Thành lập Doanh nghiệp tư nhân Cơ sở Cơ khí MINH THÀNH gồm:
· 20 nhân viên.
· 18 máy công cụ.
· Lĩnh vực hoạt động: Chuyên thiết kế chế tạo máy, gia công chi tiết máy, khuôn mẫu nhựa
Tháng 05/2008 – Thành lập Công ty TNHH  SX-TM Cơ khí khuôn mẫu MINH THÀNH
· 60 nhân viên.
· 50 máy công cụ với 15 máy điều khiển bằng kỹ thuật số (CNC).

Mở rộng sản xuất nhựa, chế tạo khuôn mẫu chính xác, chế tạo máy, chế tạo khuôn dập

Với những thiết bị máy móc hiện đại dùng công nghệ CAD/CAM/CNC,..

Lĩnh vực hoạt động

Công Ty Cơ Khí Minh Thành hiện đang tập trung vào 4 lĩnh vực chính:

Máy công cụ, thiết bị: